Բարեկենդան

 

Այս տարի Բարեկենդանը Փետրուար 26-ին էր:
Դուք գիտէ՞ք Բարեկենդանի աւանդութիւններու մասին: