Զատիկի Սովորութիւններ

 

Հայերը ինչպէ՞ս Զատիկ կը տօնէին:

Ինչո՞ւ հաւկիթ կը ներկենք: