Համբարձում կամ Ծաղիկի Տօն

 

Համբարձումի ժողովրդական աւանդութիւնները

 

Աղբիւրներ՝

1- Կոմիտաս ՝ Արթիւր Շահնազարեան

2- Հայոց Տոնածիսական Մշակույթն ըստ Լուսիկ Ագուլեցու Ստեղծագործութիւնների

3-  Է Արար՝ Արթիւր Շահնազարեան

4- ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ, ՎԻՃԱԿ, ԿԱԹՆԱՊՐԻ ՏՈՆ՝ Մարինե Մկրտչյան https://marinemkrtchyan.wordpress.com/