Սարէն Կու Գաս

 

Այս երգը կու գայ Վասպուրականէն եւ գրուած է Վասպուրականի բարբառով: Երգուած է ցորենը հասկէն բաժնելու գործի ատեն «մէջ կալերու էրան կ՚ենես»:

 

 

Երգի բառեր՝

Սարէն կու գաս՝ սեյրան կենես,
Մէջ կալերուն էրան կենես,
Պագըմ տաս ձի՝ թամամ կենես,
Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Արևն առե խորկանց մեղրուց,
Նազե Մարկոս գիրկ իրի ծոց,
Կըլոր, մըլոր չուր կանաբոց,
Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Կըգեր հ՚ Արզումա բուքն ու քյամին,
Բարով կըգեր էն խընամին,
Մերիկ մեռներ քյու շեկ ծամին,
Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

 

Բացատրութիւն՝

Լեռներէն կու գաս պտտելով,
Կալերուն մէջ թեթեւ հով բերելով,
Եթէ ինծի համբուրես, ինչ լաւ կ՚ընես,
Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Իր սիրածը կը բա.դատէ այրող արեւին,
Երազելով որ ան գայ իրեն գրկէ,

Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜:

Էրզրումէն կու գայ ձիւն եւ հով,
Բարով կու գայ այդ խնամին,
Կը գովէ իր սիրածին դեղին մազերը,
Խանե՜, խանե՜, խըյա՜, խըյա՜: