Սուրբ Սարգիսի Աւանդութիւններ

 

Այս տարի Սուրբ Սարգիսը Փետրուար 11-ին է:
Դուք գիտէ՞ք Սուրբ Սարգիսի աւանդութիւնները եւ սովորութիւնները: