Աղբիւր Ձեռնարկներ

Վերջապէս! Իմ լաւ ընկեր՝ Վարդան Պալեանը եւ ես մեծ ուրախութեամբ կը ներկայացնենք Աղբիւրը!

Երկար ժամանակ կը մտածէի այս ծրագրին մասին մինչեւ վերջապէս գտայ մէկը ով ինծի տուաւ ուժը միասին իրականացնելու այս երազը:

Վարդանը եւ ես ստեղծեցինք Աղբիւրը որպէս Հայաստանի եւ սփիւռքի միչեւ կամուրջ հայ արուեստագէտին համար:

 

 

Հետեւեցէք մեր Facebookի էջը որպէսզի չի փախցնէք մեր ձեռնարկները: 🙂