Կոմիտաս Վարդապետ իր նկարներու մէջէն

Կը դասախօսէ՝ Հոգեբուժ Ռիթա Սիւլահեան Գույումճեան
Երաժշտական մասնակցութեամբ Թամար Փանոսեան