Դերեւս դուք ալ կ’ուզէք կարդալ այս գիրքերը 🙂

 

Երգեր, նոթաներ եւ երգի բառեր: http://armenianmusic.am/

 

 Է Արար՝ Արթուր Շահնազարեան

 

 Կոմիտաս ՝ Արթուր Շահնազարեան

 

 Գրական Նշխարք Կոմիտաս Վարդապետի Բեղուն Գրչէն

 

 Հազար ու մի Խաղ — Կոմիտաս ՝ Արթուր Շահնազարեան

 

 Նամականի — Կոմիտաս Վարդապետ

 

 Հայ Ժողովրդական խաղեր ( 3 հատորներ)

 

 Կոմիտաս Երկերի Ժողովածու (14 հատորներ)

 

 Հայ Ազգագրություն եւ Բանահյուսություն (26 հատորներ)

 

 Archeology of Madness — Dr Rita Soulahian Kuyumjian

 

 Կոմիտաս Վարդապետ 1869-1935